صفحه اصلی شرکت کیش گلدن گیت مروری بر شرکت و اهداف آن درباره منطقه آزاد کیش ارتباط با ما English
 

پشتیبانی و هندلینگ زمینی پروازهای هلیکوپتر

هندلینگ زمینی پروازهای هلیکوپتر و امور پروازی مسافرین

با توجه به استقرار واحد عملیاتی ما در ترمینال 2 فرودگاه کیش ، کلیه امور هماهنگی پروازهای هلیکوپتر و انجام امور پروازی کروی اعزامی به سکوهای حفاری بشرح زیر می باشد.
  • انجام کلیه امور هماهنگی هلیکوپترهای ورودی و خروجی با عوامل فرودگاهی
  • انجام کلیه اقدامات ، هماهنگی و برنامه ریزی پروازهای هلیکوپتر از کیش به مقصد سکوهای حفاری
  • جابجایی و ترانسفر کرو پروازی و مسافرین اعزامی از سالن ترانزیت به هلی پد و بلعکس
  • انجام کلیه امور پروازی قبل از پرواز مسافرین اعزامی به سکوهای حفاری توسط هلیکوپتر شامل چک این و بریفینگ
  • انجام کلیه اقدامات لازم در اوقات اضطراری و حوادث (مدیوک)
  • ارسال قطعات و ملزومات با هلیکوپتر به سکو های حفاری
  • هماهنگی در تامین پروازهای درخواستی شرکت ها با شرکت های هلیکوپتری
  • هندلینگ امور سوختی و سوختگیری هلیکوپتر

 

امتیاز تمامی اطلاعات و محتویات این سایت متعلق به شرکت کیش گلدن گیت می باشد و هرگونه کپی برداری از محتوای این سایت ممنوع است

Kish Golden Gate Company : Helicopter Ground Handling Services